Hình bìa
Loại tài liệu:
Khóa Luận
Tác giả:
Phạm, Thanh Vị.
Đề mục:
Công nghệ Chế biến Lâm sản.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Bùi, Thị Thiên Kim (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
PHAM THANH VI.pdf 6194103 Kb XemTải