Hình bìa
Loại tài liệu:
Luận Văn
Tác giả:
Nguyễn, Văn Nhiên.
Đề mục:
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác giả phụ:
Nguyễn, Đức Khuyến (Hướng dẫn)
Ngày xuất bản:
2019.
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
NGUYEN VAN NHIEN.pdf 10194787 Kb XemTải