STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 TS. Nguyễn Bảo Quốc Giám đốc   baoquoc@gmail.com
2 ThS. Đỗ Thị Lợi Phó Giám đốc  dothiloi@hcmuaf.edu.vn
3 Lê Thị Thanh Nữ Chủ tịch Công đoàn  thanhnutv@hcmuaf.edu.vn
4 Nguyễn Thị Nhã Trúc Thư ký
 ntntruc@hcmuaf.edu.vn
5 Trần Đình Nam        IT  dinhnamtv@hcmuaf.edu.vn
6 Võ Xuân Cường Thư viện viên  cuongthuvien@hcmuaf.edu.vn
7 Phạm Tiến Dũng Thư viện viên  dungdhnl@gmail.com
8 Trần Đình Mạnh Thư viện viên  tdmanh1982@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hạnh Thư viện viên  hanhthuvien@hcmuaf.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thu Thư viện viên  tranthutv@hcmuaf.edu.vn
11 Lê Thị Hồng Nga Thư viện viên  hongngatv@hcmuaf.edu.vn
12 Hoàng Thị Dung Thư viện viên  hoangdungtv@hcmuaf.edu.vn
13 Đỗ Thị Kim Chung Thư viện viên  kimchungtv@hcmuaf.edu.vn
14 Nguyễn Thị Kim Thoa Thư viện viên  kimthoatv@hcmuaf.edu.vn
15 Phạm Ngọc Sáng Chuyên viên A0  phamsangtv@hcmuaf.edu.vn
16
Đinh Trúc Vy Chuyên viên
trucvytv@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :5367
Nhập ngày : 06-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :07-09-2016

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm hai bốn sáu