Liên hệ qua Hỏi đáp trực tuyến hoặc nhân viên Phòng dịch vụ thông tin để được:
·        Giải đáp mọi thắc mắc về sử dụng thư viện và tìm kiếm tài liệu
·        Cung cấp thông tin theo yêu cầu:
            - Danh mục tài liệu theo chuyên đề (thư mục chuyên đề)
            - Tài liệu toàn văn
 
Liên hệ qua E-mail Thư viện hoặc nhân viên Phòng dịch vụ thông tin để được cung cấp tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Số lần xem trang : :3602
Nhập ngày : 15-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :13-03-2009

Trang liên kết