Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học thuật, bao gồm các  bài báo khoa học, bài tóm tắt khoa học, bài nghiên cứu sơ bộ, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật, luận án, sách v.v…

http://scholar.google.com.vn

1. GIỚI THIỆU

2. TÌM ĐƠN GIẢN

3. TÌM NÂNG CAO

4. KẾT QUẢ TÌM

Google Scholar là một công cụ chuyên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học thuật, bao gồm các bài báo khoa học, bài tóm tắt khoa học, bài nghiên cứu sơ bộ, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật, luận án, sách v.v… Ưu điểm của Google Scholar:
-         Khả năng lọc thông tin từ những nguồn đáng tin cậy như các cơ sở dữ liệu và nhà xuất bản học thuật/giáo dục, nguồn lưu trữ của các trường đại học, các hiệp hội chuyên nghiệp, và mục lục trực tuyến của nhiều thư viện trên thế giới.
-         Tìm kiếm thông tin từ những nguồn web mở (open web) lẫn web thương mại (hidden web). Do đó, người dùng có thể tìm được toàn văn của tài liệu nghiên cứu từ những nguồn miễn phí trên mạng Internet hoặc tìm được thông tin thư mục (biểu ghi) của các nguồn cơ sở dữ liệu trả tiền.
-         Cung cấp công cụ hỗ trợ việc đánh giá tính đáng tin cậy của nguồn tài liệu tìm được.
-         Cho phép mở rộng phạm vi tìm kiếm trên kết quả tìm.
Vì vậy, Google Scholar là một công cụ hữu ích đối với sinh viên, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích người sử dụng tìm kiếm thông tin bằng từ khóa tiếng Anh bởi vì phần lớn nguồn tài nguyên Google nhắm tới được thể hiện bằng ngôn ngữ này.
 
2. TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN
Vào Google Scholar http://scholar.google.com
Giao diện mặc định của Google Scholar là giao diện tìm kiếm đơn giản với dòng lệnh đơn, nó cho phép người dùng tìm kiếm một cách nhanh chóng và đơn giản bằng cách nhập vào các từ khóa chính của chủ đề hoặc tài liệu muốn tìm kiếm.

Mẹo tìm kiếm: bạn có thể tìm chính xác một cụm từ bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép:
Ví dụ: “marketing mix”
            “philip kotler”
            “giáo dục” “Việt Nam”

 

3. TÌM KIẾM NÂNG CAO
Trên giao diện tìm kiếm cơ bản, click vào Advanced Scholar Search để đi đến giao diện tìm kiếm nâng cao.

 

Bốn dòng tìm kiếm chính:
1. With all of the words
Tìm tài liệu có chứa tất cả các thuật ngữ tìm (kết hợp các thuật ngữ tìm bằng toán tử AND)
Ví dụ: nhập vào: marketing mix Kotler sẽ tìm được những trang có tất cả 3 từ khóa này (3 từ này có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên trang)
2. With the exact phrase
Tìm tài liệu có chứa chính xác cụm thuật ngữ tìm (tương tự như sử dụng dấu ngoặc kép ở tìm đơn giản)
Ví dụ: nhập vào: industrial safety sẽ tìm được những trang có chứa chính xác cụm “industrial safety”
3. With at least one of the words
Tìm tài liệu có chứa ít nhất một từ trong các thuật ngữ tìm (kết hợp các thuật ngữ tìm bằng toán tử OR)
Ví dụ: nhập vào: childhood education sẽ tìm được những  trang  có  chứa  “childhood”  hoặc “education”
4. Without the words
Tìm tài liệu không chứa một thuật ngữ nhất định (kết hợp các thuật ngữ tìm bằng toán tử NOT)
Ví dụ: nhập vào dòng 1: marketing, dòng 4: mix sẽ tìm được tài liệu về marketing nhưng không phải là marketing mix
Để hiểu rỏ hơn về toán tử Bool (AND, OR, NOT), vui lòng đọc hướng dẫn Tra cứu tài liệu trực tuyến
Tìm theo tác giả (Author):
Người dùng cũng có thể tìm tài liệu theo tên của một tác giả nhất định bằng cách nhập vào dòng Author.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể kết hợp dòng này với 4 dòng tìm kiếm chính để tìm những tài liệu nhất định được viết bởi một tác giả. Ví dụ như tìm tài liệu của tác giả Kotler viết về “marketing management”.
Lưu ý, vì tên tác giả thường được mô tả theo những cách khác nhau, người dùng nên đa dạng hóa cách tìm. Chẳng hạn như để tìm tài liệu của tác giả Philip Kotler, ta có thể thử các cách sau: “philip kotler”, “kotler”, “philip”.
Giới hạn nguồn xuất bản (Publication):
Người dùng có thể giới hạn nguồn xuất bản của một chủ đề tìm kiếm nhất định bằng cách sử dụng dòng này.
Ví dụ: bạn muốn tìm tài liệu có chủ đề “food engineering” được xuất bản bởi tạp chí Food Science (Journal of Food Science)
- Nhập vào dòng With all the exact phrase: food engineering
- Nhập vào dòng Publication: Food Science
Giới hạn thời gian xuất bản (Date):
Tương tự như việc giới hạn nguồn xuất bản, người dùng cũng có thể giới hạn thời điểm xuất bản của tài liệu.
Ví dụ: bạn muốn tìm tài liệu có chủ đề “food engineering” được xuất bản bởi tạp chí Food Science (Journal of Food Science) từ năm 1995 - 2000
- Nhập vào dòng With all the exact phrase: food engineering
- Nhập vào dòng Publication: Food Science
- Nhập vào dòng Date: 1995 - 2000
Giới hạn khu vực chủ đề (Subject Areas):
Bạn có thể giới hạn khu vực chủ đề để tìm tài liệu
Ví dụ: bạn muốn tìm tài liệu về lĩnh vực “data protection” trong các nguồn chính thống của khoa học máy tính
- Nhập vào dòng With all the exact phrase: data protection
- Trong phần Subject Areas: check vào þ Engineering, Computer Science, and Mathematics

 

1 =  Nhan đề của tài liệu tìm được
2 =  (Các) Tác giả
3 =  Nguồn của tạp chí khoa học (nếu kết quả là bài báo)
4 =  Năm xuất bản
5 =  Nguồn của tài liệu (ở ví dụ trên: Blackwell Synergy là tên của một cơ sở dữ liệu)
6 =  Cho biết những nguồn tài liệu khác đã trích dẫn bài viết này. Đây là một trong những tiêu chí giúp người tìm tin đánh giá tính đáng tin cậy của bài viết và mở rộng tìm kiếm
7 =  Liên kết đến những tài liệu liên quan khác
8 =  Cho biết số phiên bản của tài liệu tìm được

 

Số lần xem trang : :7050
Nhập ngày : 25-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :24-11-2008

Trang liên kết