Dịch hại trên cam, quít, chanh, bưởi ( rutaceae) và IPM / Nguyễn Thị Thu Cúc, Phạm Hoàng Oanh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2002

Cây cam

 Dịch hại trên cam, quít, chanh, bưởi ( rutaceae) và IPM / Nguyễn Thị Thu Cúc, Phạm Hoàng Oanh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2002

Tóm tắt: Các loại dịch hại trên cây cam quýt, chanh bưởi và IPM

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:06:00

Trang liên kết