Kỹ thuật bảo quản mận tam hoa/ Trần Thị Mai

Cây mận

  Kỹ thuật bảo quản mận tam hoa/ Trần Thị Mai. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Kỹ thuật bảo quản sản phẩm cây mận tam hoa

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2017-11-30 11:26:00

Trang liên kết