Hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây Thanh Long theo phương pháp mới/ Phan Kim Hồng Phúc.

Cây thanh long

 Hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây Thanh Long theo phương pháp mới/ Phan Kim Hồng Phúc. - H.: Thanh niên, 2002

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long theo phương pháp mới

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-01 09:53:00

Trang liên kết