Sâu hại mãng cầu xiêm và biện pháp phòng trừ / Vũ Thị Nga.

Cây mãng cầu xiêm

Sâu hại mãng cầu xiêm và biện pháp phòng trừ / Vũ Thị Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2010 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, chăm sóc cây mãng cầu xiêm

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:40:00

Trang liên kết