Qui trình kỹ thuật trồng chuối già xuất khẩu/ Võ Thành Thuận.

Cây chuối

 Qui trình kỹ thuật trồng chuối già xuất khẩu/ Võ Thành Thuận. - H.: Nông Nghiệp, 1996

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về quy trình và kỹ thuật trồng giống chuối già đạt năng xuất cao để xuất khẩu

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:43:00

Trang liên kết