Trồng cây trong trang trại chuối - ca cao/ Nguyễn Văn Tó, Phan Thị Lài.

Cây chuối

 Trồng cây trong trang trại chuối - ca cao/ Nguyễn Văn Tó, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối theo mô hình trang trại cho năng xuất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:44:00

Trang liên kết