Kỹ thuật trồng và sơ chế dừa/ Trung tâm nghiên cứu dầu và cây có dầu.

Cây dừa

 Kỹ thuật trồng và sơ chế dừa/ Trung tâm nghiên cứu dầu và cây có dầu. - H.: Nông nghiệp, 1986

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và sơ chế các sản phẩm từ cây dừa mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 09:56:00

Trang liên kết