Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo, bưởi, hồng, na/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài

Cây hồng

 Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo, bưởi, hồng, na/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về hướng dẫn trồng một số cây ăn quả trong đó có cây hồng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 10:03:00

Trang liên kết