Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Viện bảo vệ thực

Cây hồng

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cam quýt, nhãn, hồng/ Viện bảo vệ thực vật - Sở khoa học công nghệ môi trường Lai Châu. - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi, trong đó có cây hồng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-04 10:04:00

Trang liên kết