Cây hồng kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Phạm Văn Côn.

Cây hồng

 Cây hồng kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Phạm Văn Côn. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh trưởng, phát triển cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-12-04 10:05:00

Trang liên kết