SINH THÁI CỦA CÂY CA CAO

SINH THÁI CỦA CÂY CA CAO

 

SINH THÁI CỦA CÂY CA CAO

I. KHÍ HẬU

Cây ca cao trồng thích hợp trên các vùng có lượng mưa hàng năm vào khoảng 1500 – 2500m. Ca cao thường phân bố ở các vùng đất có cao độ từ mặt biển cho đến 800m. Cây ca cao sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ tối đa khoảng 30 – 32°C và tối thiểu khoảng 18 – 21°C. Cây bị thiệt hại nghiêm trọng ở nhiệt độ dưới 10°C hoặc dưới 15°C nhưng kéo dài. Ẩm độ thích hợp cho cây phát triển khoảng 70 – 80%.

Cây con rụng tử điệp và chết dần. Nhiệt độ lúc đó xuống 7°C trong nhiều đêm.

Cây con rụng tử diệp và chết dần. Nhiệt độ trước đó xuống 7°C trong nhiều đêm.

 

II. GIÓ

Lá ca cao có cuống dài, phiến lá rộng nên nếu bị gió lay liên tục sẽ bị tổn thương cơ giới, nhất là lá non. Nếu vùng nào gió mạnh và kéo dài, nhất thiết phải trồng cây chắn gió để ca cao phát triển. Có vài nơi trồng ca cao không trồng cây che bóng hoặc có nhưng đốn bỏ khi ca cao có tán thì bị thất bại mà nguyên nhân chính trong trường hợp này là do gió.

III. ĐẤT ĐAI

Cây ca cao có thể phát triển trên nhiều địa hình và loại đất khác nhau, từ các vùng triền dốc, đất cát, đất phù sa ven sông, đất phù sa cổ bạc màu nếu có bóng che và đầy đủ nước tưới. Ca cao chịu được trên vùng đất có pH từ 5 – 8 nhưng tối ưu khoảng 5,5 – 6,7. Do đó ca cao có thể trồng trên các vùng đất ở Tây Nguyên, Duyên hải miền trung, miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh của miền Tây Nam Bộ.

Ca cao trồng ở Quãng Ngãi (Duyên hải miền Trung)

Ca cao trồng ở Quãng Ngãi (Duyên hải miền Trung)

Ca cao trên dốc đá (Indonesia)

Ca cao trên triền dốc đá (Indonesia)

Ca cao trồng ở Cần Thơ (đồng bằng sông cửu long)

Ca cao trồng ở Cần Thơ (đồng bằng sông Cửu long)

h48

IV. NƯỚC

Ca cao không thích hợp các chân đất ngập úng, khó thoát nước. Ở đồng bằng sông Cửu Long tuy mực thủy cấp cao nhưng do ảnh hưởng của thủy triều nước lên xuống hàng ngày nên đất vẫn thoáng và ca cao phát triển tốt. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, ca cao cần phải tưới đầy đủ trong mùa khô nhất là những nơi bóng che còn thiếu. Ca cao chủ yếu ra hoa và phát triển trái trong mùa mưa, nên khi ca cao đã định hình, mùa khô có thể cần ít nước tưới hơn. Tuy nhiên nếu được tưới trong mùa khô và cây cho trái quanh năm. Khi trái phát triển, nếu thiếu nước hạt sẽ nhỏ, hàm lượng bơ thấp và tỉ lệ vỏ nhiều. Những hạt này có giá trị thương phẩm thấp. Do đó, những nơi thiếu nước mùa khô nên cắt bỏ trái để giữ sức cho cây.

h49

Triệu chứng lá cây bị nhiễm măn.

Triệu chứng lá cây bị nhiễm măn.

PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC (phdphuoc.com)

2017-09-26 10:34:00

Trang liên kết