GIỐNG CA CAO

GIỐNG CA CAO

 Ca cao có 3 nhóm chính:

– Criollo: Hạt có chất lượng rất cao do có hương ca cao đặc trưng, tuy nhiên cây phát triển kém, lá nhỏ, rất mẫn cảm với sâu bệnh.

– Forastero: Được trồng rộng rãi trên thế giới, có năng suất cao. Trong nhóm này, loại Amelonado được trồng chủ yếu ở châu Phi và Nam Mỹ.

– Trinitario: Có nguồn gốc từ Trinidad là con lai của hai loại trên.

Ca cao là cây dài ngày nên việc chọn giống rất quan trọng. Việc chọn giống không đúng sẽ dẫn đến thiệt hại lâu dài hoặc phải mất thời gian từ 3 đến 5 năm và nhiều công của cho thời kỳ kiến thiết cơ bản nếu quyết định thay giống khác tốt hơn. Nguồn giống hiện có rải rác tại nhiều địa phương qua điều tra cho thấy năng suất thấp, không hiệu quả kinh tế, mức độ phân ly cao. Hiện nay hệ thống giống được sử dụng rộng rãi là hạt lai F1 và các dòng vô tính đã chọn lọc có năng suất cao và kháng sâu bệnh.Giống hiện có ở Việt Nam là Forastero và con lai gữa Forastero và Trinitario. Giống ca cao trước đây trồng rải rác ở các địa phương là con cháu của sự phối hợp giữa 3 nhóm trên.

HẠT LAI

Là hạt từ những cặp lai đã xác định cha mẹ và đã trắc nghiệm năng suất thế hệ F1. Loại hạt giống này chỉ có ở những cơ sở nghiên cứu. Nên trộn nhiều cặp lai (5 – 10 cặp) để tăng khả năng thụ phấn và làm phong phú cơ sở di truyền. Từ các quần thể này có thể tuyển chọn những cá thể tốt, đã thích ứng được sinh thái địa phương, trắc nghiệm lại và nhân vô tính để phát triển thành dòng thương mại. Sử dụng hạt lai thì khả năng thích ứng của chúng với môi trường địa phương sẽ cao hơn nhờ sự đa dạng về cơ sở di truyền.

Đừng bao giờ dùng hạt của những trái ( kể cả từ cây có năng suất cao, từ quần thể hạt F1) không biết rõ cha mẹ để làm giống. Ca cao vốn là cây giao phấn nên nếu không được thử nghiệm đánh giá trước, sự phân ly của những hạt không rõ nguồn gốc sẽ cho những cá thể không tốt như dự kiến.

DÒNG VÔ TÍNH

Là những cá thể xuất sắc được chọn lọc từ những quần thể xác định được cha mẹ hoặc những cá thể không rõ nguồn gốc nhưng được phát hiện thông qua điều tra tuyển chọn. Các cá thể này được nhân vô tính ( ghép, chiết hoặc giâm cành) nên vẫn giữ được hoàn toàn đặc tính của cây mẹ. Nguồn giống này cho quần thể có cường độ đồng đều cao về sinh trưởng , năng suất và chất lượng.

Hiện nay các dòng vô tính sau có tiềm năng năng suất từ 2 – 5 tấn/ ha trong điều kiện đồng ruộng: TĐ1, TĐ2, TĐ3, TĐ4, TĐ5, TĐ6, TĐ7, TĐ8, TĐ9, TĐ10, TĐ11, TĐ13, TĐ14, TĐ17, TĐ20, TĐ33, TĐ36, TĐ38, TĐ39, TĐ54, TĐ55, TĐ62, TĐ63, TĐ64.

PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC (phdphuoc.com)

 

2017-09-26 10:42:00

Trang liên kết