Link truy cập Environmental science

 

THÔNG BÁO

Hiện nay, Thư viện đã dowload hết 12 cuốn sách của CSDL Environmental Science mà nhà trường đã mua. Quý Thầy Cô và bạn đọc cần hãy liên hệ với Thư viện.

 

 

1_Handbook of Environmental Impact Assessment Volume 2 Impact and Limitations

2_Advances in Applied Bioremediation

3_Appropriate Technologies for Environmental Protection in the Developing World

4_Arsenic Pollution A Global Synthesis

5_Arsenic Environmental Chemistry, Health Threats and Waste Treatment

6_Biofuels Securing The Planet's Future Energy Needs. Green Energy and Technology

7_Derivation and Use of Environmental Quality and Human Health Standards

8_Ecological Impact Assessment

9_Ecotoxicological Characterization of Waste

10_Mercury Fate and Transport in the Global Atmosphere

11_Remediation of Contaminated Environments

12_Reviews of Enviromental Contamination and Toxicology Arsenic
 
 
                 
   
     
 

 

E-mail : lib@hcmuaf.edu.vn   -  Website : http://elib.hcmuaf.edu.vn 

 

"Lưu ý: chỉ áp dụng cho E-mail của Trường" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4012
Nhập ngày : 26-06-2011
Điều chỉnh lần cuối :25-08-2011

Giới thiệu Cơ sở Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc và Liên Minh Viễn thông Quốc tế(02-05-2018)

Giáo trình các Khoa(18-04-2011)

Environmental(08-04-2011)

TRỒNG RONG NHO XUẤT KHẨU: HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (10-12-2008)

NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ(08-12-2008)

NUÔI CÁ TRA BẰNG THỨC ĂN TỰ CHẾ(05-12-2008)

Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến(21-10-2008)

Liên hệ(15-08-2008)

Trang liên kết