Kỹ thuật trồng cây ca cao

Kỹ thuật trồng cây ca cao

 Kỹ thuật trồng cây ca cao/ Phạm Đình Trị. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh,1989

Tóm tắt: Sách viết về đặc điểm sinh trưởng và phát triển, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao.

Nơi lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

2018-03-05 10:33:00

Trang liên kết