Cây ca cao trên thế giới và triển vọng ở Việt Nam

Cây ca cao trên thế giới và triển vọng ở Việt Nam

Cây ca cao trên thế giới và triển vọng ở Việt Nam: Kỹ thuật nông học, chế biến và thị trường/ Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Tài Sum. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1996

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản cây ca cao. Triển  vọng phát triển cây ca cao tại thị trường Việt Nam

Nơi lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-05 10:36:00

Trang liên kết