Kỹ thuật trồng cây cao su

Kỹ thuật trồng cây cao su

 Kỹ thuật trồng cây cao su (Sách dùng cho giáo viên)/ Nguyễn Khoa Chi. - H.: Giáo dục, 1987

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cây cao su.

Nơi lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-05 10:59:00

Trang liên kết