Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp

Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp

  Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp/ Nguyễn Thị Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Trẻ, 1997

Tóm tắt: Những kiến thức tổng quát về cây cao su. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây cao su tại tổng công ty cao su Việt Nam

Nơi lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

2018-03-05 11:09:00

Trang liên kết