Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su

Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su

 Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su/ Nguyễn Hải Đường. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1996

Tóm tắt: Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

2018-03-05 11:11:00

Trang liên kết