Cây hồ tiêu: Bệnh hại và biện pháp phòng trừ

Cây hồ tiêu: Bệnh hại và biện pháp phòng trừ

 Cây hồ tiêu: Bệnh hại và biện pháp phòng trừ/ Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Đặc điểm sinh học của cây hồ tiêu, những bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây hồ tiêu

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 

2018-03-05 15:14:00

Trang liên kết