Giáo trình cây chè: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp

Giáo trình cây chè: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp

 

 Giáo trình cây chè: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp/ Bộ Nông nghiệp.- H.: Nông nghiệp, 1979

Tóm tắt: Giáo trình nêu đặc điểm sinh học và phát triển, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè.

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:19:00

Trang liên kết