Cây lạc ở Trung Quốc - những bí quyết thành công

Cây lạc ở Trung Quốc - những bí quyết thành công

 Cây lạc ở Trung Quốc - những bí quyết thành công/ Duan Shufen; Ngô Thế Dân d., Phạm Thị Vượng d. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc bí quyết thành công của Trung Quốc

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:28:00

Trang liên kết