Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc

 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc/ Chu Thị Thơm, Phan Thị lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Nông nghiệp, 2006./ Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lạc

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:30:00

Trang liên kết