Chiến lược phát triển quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2010

Chiến lược phát triển quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2010

 

Chiến lược phát triển quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2010/ Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - DANIDA. - H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt: Chiến lược quốc gia vê thu hoạch cây lương thực, nông sản: cây lúa, ngô, đậu tương, lạc đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:40:00

Trang liên kết