Cây đậu tương, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm

Cây đậu tương, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm

 

Cây đậu tương, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều. - H.: Nông nghiệp, 2002

Tóm tắt: Thông tin về kỹ thuật trồng và chế biến, bảo quản sản phẩm cây đậu tương

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:43:00

Trang liên kết