Cây đậu tương

Cây đậu tương

 

 

Cây đậu tương. -Ngô Thế Dân; Trần ĐÌnh Long.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Tài liệu nói về đặc điểm sinh học, kỹ năng trồng, chăm sóc, phòng bệnh và chế biến sử dụng sản phẩm từ cây đậu tương,

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-05 15:44:00

Trang liên kết