Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh

Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh

 

 

 Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 2004.

Tóm tắt: Những quy định về việc khảo nghiệm giống đậu xanh

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 15:53:00

Trang liên kết