Cây đậu xanh, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm

Cây đậu xanh, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm

 

 Cây đậu xanh, kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm/ Phạm Văn Thiều- H.: Nông nghiệp, 1997.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm từ cây đậu xanh

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 15:54:00

Trang liên kết