Công nghệ đường mía

Công nghệ đường mía

 

 Công nghệ đường mía / Nguyễn Ngộ.- Hà Nội : Bách khoa - Hà Nội, 2011.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về công nghệ sản xuất đường mía

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 15:58:00

Trang liên kết