Trồng mía

Trồng mía

 

 Trồng mía/ Trần Văn Sỏi. - H.: Nông nghiệp, 1980.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-06 15:59:00

Trang liên kết