Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi

Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi

 

 Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi/ Trần Văn Sỏi. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiệp, 2001.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía vùng đất đồi núi

 

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:03:00

Trang liên kết