Kỹ thuật trồng mía

Kỹ thuật trồng mía

 

 Kỹ thuật trồng mía/ Trần Thuỳ. - Tp.Hồ Chí Minh: Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 1996.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía

Vị trí lưu trữ:  Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

2018-03-06 16:04:00

Trang liên kết