Kỹ thuật thâm canh cây mía

Kỹ thuật thâm canh cây mía

 

 Kỹ thuật thâm canh cây mía/ Lê Hồng Sơn, Vũ Năng Dũng. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng thâm canh cây lúa nước ở Việt Nam

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:08:00

Trang liên kết