Cây mía

Cây mía

 

 Cây mía/ Trần Văn Sỏi- Nghệ An.: Nxb.Nghệ An, 2003.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những đặc điểm sinh học, sinh trưởng và phát triển của cây mía

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:09:00

Trang liên kết