Làm giàu từ cây mía : Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường.

Làm giàu từ cây mía : Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường.

 

  Làm giàu từ cây mía : Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường. - H.: Văn hóa Dân tộc, 2002.

Tóm tắt: Mô hình sản xuất kinh tế làm giàu từ cây mía

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:10:00

Trang liên kết