Kỹ thuật trồng dứa

Kỹ thuật trồng dứa

 

Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Tục, Vũ Mạnh Hải. - H.: Nông nghiệp, 2002. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dứa

Vị trí lưu trữThư viện trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:29:00

Trang liên kết