Cây dứa & kỹ thuật trồng

Cây dứa & kỹ thuật trồng

 

 Cây dứa & kỹ thuật trồng/ Đường Hồng Dật. - H.: Lao động Xã hội, 2003.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dứa

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:30:00

Trang liên kết