Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ

 

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài- H.: Lao động, 2005.

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng dứa trong trang trại

Vị trí lưu trữThư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-06 16:32:00

Trang liên kết