Kỹ thuật trồng dứa

Kỹ thuật trồng dứa

 

 Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Lực, Vũ Mạnh Hải- H.: Nông nghiệp, 1996. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến sản phẩm từ dứa

Vị trí lưu trữThư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-06 16:34:00

Trang liên kết