Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía...

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía...

 

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiều, Lê Thị Nguyên. : Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Kỹ thuật tưới nước, tiêu nước cho quá trình trồng và chăm sóc một số cây công nghiệp: bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc mía..

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018-03-06 16:37:00

Trang liên kết