Đời sống cây bông

Đời sống cây bông

 

Đời sống cây bông/ Nguyễn Khắc Trung. - H.: Khoa học, 1962

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh thái và phát triển của cây bông.

Vị trí lưu trữThư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2018-03-06 16:38:00

Trang liên kết