Lúa Việt Nam trong vùng lúa nam và Đông Nam Châu Á

Lúa Việt Nam trong vùng lúa nam và Đông Nam Châu Á

 

 

 Lúa Việt Nam trong vùng lúa Nam và Đông Nam Châu Á/ Bùi Huy Đáp- Tp.Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1978. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa vùng Nam và Đông Nam Á

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:01:00

Trang liên kết