Tưới và chăm bón lúa xuân

Tưới và chăm bón lúa xuân

 

 

Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng- H.: Nông Thôn, 1974.

 Tóm tắt: Kỹ thuật tưới và chăm bón lúa vụ xuân

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-07 11:03:00

Trang liên kết