Cải tiến giống lúa

Cải tiến giống lúa

 

 

 Cải tiến giống lúa/ P.R.Jennings,W.R.Cofman,H.E.Kaufman;Võ Tòng Xuân dịch. - Cần Thơ: Đại Hoc Cần Thơ, 1979

 Tóm tắt: Kỹ thuật cải tiến các giống lúa

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:05:00

Trang liên kết