Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới

Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới

 

 

 Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới/ Tanaka Akira, Đinh Văn Lữ dịch. - H.: Nông nghiệp, 1981.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phát triển của cây lúa nhiệt đới

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:07:00

Trang liên kết