Cải tiến giống lúa

Cải tiến giống lúa

 

 

 Cải tiến giống lúa/ P. R. Jennings...[et al]. - Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ, 1979.

Tóm tắt: Đặc điểm cải tiến tăng năng suất các giống lúa.

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:09:00

Trang liên kết